Ciencias

Enerxías renovables, bioloxía, ciencias, política, historia, opinións…

Archive for the ‘españa’ tag

A Xunta anuncia sen data a ampliación da Rede Natura (outra vez)

without comments

O director Xeral de Conservación da Natureza, Ricardo García-Borregón, anunciou onte que a Xunta vai a ampliar a superficie da Rede Natura nun 40%.

Segundo adiantou na comisión parlamentaria, antes de fin de ano vanse iniciar os trámites para a ampliación. Ricardo García-Borregón, anunciou que Galicia engadirá 22 novos Lugares de Interese Comunitario e ampliaranse un total de 26.

A Oposición recordoulle a que o prazo que lle dera a CE para a ampliación, remata neste mes de decembro. De non ampliar a superficie, pode enfrontarse a sancións da UE, ó ser unha das comunidades con menor superficie incorporada no conxunto do Estado á Rede Natura cun 11,6%.

Carmen Gallego do PSdG, instoulle ó alto cargo a que anunciase a data na que vai saír á exposición pública a ampliación, xa que o propio Director Xeral, anunciou en Xuño de 2010 que íase abrir o prazo de información.

Máis info

A Xunta anuncia sen data a ampliación da Rede Natura

A Xunta promete aumentar a Rede Natura un 40%

A Xunta volve adiar a mellora da Rede Natura con risco de sanción

Written by ar

Novembro 18th, 2010 at 11:45 p.m.

Os últimos dez séculos de Europa en 5 minutos

without comments

O seguinte vídeo mostra a evolución das fronteiras europeas nos últimos dez séculos

Vía Menéame

Written by ar

Novembro 13th, 2010 at 7:51 p.m.

A actual reforma laboral, non é causante da temporalidade en España

with one comment

(Versión en castelán)

Dende a entrada en vigor da nova Reforma Laboral, sindicatos e representantes da esquerda, veñen criticándoa porque é a responsable de que o 90% dos novos contratos sexan temporais. O certo é que deberían de revisar as hemerotecas, porque o dato de 90% de contratos temporais, é o mesmo que cando o desemprego estaba no 9%.

UGT asegura que la reforma laboral “eleva la temporalidad”

El sindicato UGT PV ha asegurado este miércoles, ante la publicación de los datos del paro de octubre, que la reforma laboral “no genera empleo y eleva la temporalidad” y ha destacado la necesidad del diálogo social “como vía para rediseñar las bases de un crecimiento sostenido, duradero y equilibrado, apostando por la consolidación de nuestro estado de bienestar”.

Diario Crítico

Toxo dice que la reforma laboral está aumentando la temporalidad

El secretario general de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, no se ha mostrado sorprendido por el repunte del paro en el mes de octubre y ha puesto el acento en el incremento de la temporalidad que, a su juicio, una vez superada la época estival, sólo se puede achacar a la reforma laboral.

Europa Press

CGT denuncia que la Reforma Laboral ha causado aún más paro y temporalidad

La Confederación General de Trabajadores (CGT) ha denunciado que la reforma laboral aprobada por el gobierno del PSOE ha producido aún más paro y temporalidad en los últimos 4 meses.

Tercera Información

El 91,22% de contratos de octubre son temporales

Laboro-Spain

Que ocorreu noutros anos cando as cousas ían ben coas taxas de temporalidade e os contratos temporais?

Unha vez achegadas as opinións nesgadas, conviría tirar de hemerotecas para ver como eran as contratacións temporais cando o desemprego era do 9% e cando había porcentaxes de contratacións temporais similares aos da actualidade.

Ano 200210,5% de Desemprego

La importancia de la temporalidad del empleo se confirma con el porcentaje de contratos temporales en proporción al total de los registrados en el Inem, casi el 91% (el 90,9% en los 11 primeros meses de 2002), es decir, la inmensa mayoría de los nuevos contratos registrados en el Inem son temporales.

Cinco Días

Ano 2003, con 9,04% de Desemprego

Los contratos temporales, que representan más del 92% del total, crecieron en diciembre muy por encima de los fijos, un 19,29% respecto al último mes de 2002. La media de duración de los contratos eventuales ascendió a 77 días, una cifra que no engloba aquellos contratos en los que el empresario no tiene la obligación de declarar el tiempo inicial por el que se firman (por ejemplo, los contratos por obra y los eventuales por circunstancia de la producción).

El País

– Ano 2006 con un 8,53% de Desemprego

Así, los contratos indefinidos aumentaron un 41,1% y pasaron de representar el 9% de los contratos totales en 2005 al 11,8% en 2006.

Esta evolución de la contratación indefinida se debe, en gran parte, a la conversión de contratos temporales en indefinidos incentivada por el plan extraordinario de la reforma laboral, ya que los contratos convertidos en indefinidos supusieron el 58% de los indefinidos totales (2.177.245).

Derecho Laboral

Setembro 2008 con 11,3% de Desemprego

En septiembre se han registrado 173.481 contratos de carácter indefinido, la tercera mejor cifra de un mes de septiembre, tras las de los dos últimos años, en plena vigencia de la reforma laboral .La contratación indefinida representa el 11,6% del total de contratos firmados y supone una reducción de 18.808 (-9,7%) sobre igual mes del año anterior.

Tasa de Paro

Setembro 2009 con 18,5% de Desemprego

El porcentaje de contratos indefinidos estuvo por debajo del 10% del total: 128.374 contratos de trabajo de carácter indefinido, que representan el 9,4% de todos los contratos, esto es, una reducción interanual del 26%. La vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, confía en que los presupuestos para el año que viene y otras medidas adoptadas por el Gobierno contribuyan a reducir el desempleo, pero advirtió de que esto “va a tardar un poco”, según ha señalado en Gotemburgo, Suecia, después de la reunión del Ecofin.

Expansión

E non é unha cousa de anos concretos. En realidade o problema da temporalidade é algo estrutural de España, que vén xa de moi atrás e sempre foi máis do dobre que a media da UE:

– Unha poboación laboral pouco ou nada cualificada (salvo nos últimos 20 anos que mellora a cousa) que á vez está directamente relacionada cos outros factores.

– Unha industrialización moi tardía (anos 80) e unha forte puxanza da agricultura/pesca en determinadas comunidades que xeralmente tiveron as maiores taxas historicamente (Andalucía, Estremadura e Galicia)

– Unha forte dependencia do turismo e da construción, ambos os sectores creadores e eliminadores de empregos dunha forma moi rápida, que fai que Canarias sexa outra as comunidades cun paro máis elevado do normal historicamente e con gran cantidade de temporais.

E estes datos, é algo recoñecido polos propios sindicatos e partidos políticos que agora critican a reforma laboral:

UGT 2003

En los últimos siete años (desde 1998, un año después de la firma del Acuerdo Interconfederal para la Estabilidad del Empleo), se ha reducido sólo 0,6 puntos, situándose en el 31,8%. Esta reducción ha sido tan escasa porque el empleo temporal no ha dejado de crecer: un 35% desde 1998 hasta 2004. No existen razones derivadas de la estructura económica que expliquen la elevada tasa de temporalidad en España. La temporalidad obedece básicamente a una errónea cultura empresarial de contratación, pero no se trata en absoluto de una práctica necesaria ni ajustada a las necesidades económicas.

La temporalidad en España casi triplica la de la UE

España es el país de la UE con mayor número de trabajadores temporales: trabajan el 26% de los asalariados temporales de la zona euro, y en cambio sólo aporta el 7% de la ocupación total de la zona. La tasa de temporalidad en España alcanza el 32,5%, mientras que en la UE, tanto de los 25 como de los 15,
la media se sitúa en el 12,8%. En los últimos años, la tasa de temporalidad en la UE disminuyó 0,8%, mientras que en España, al tiempo, se elevaba 2,2%.

A menor nivel educativo, más temporalidad

A medida que aumenta el nivel formativo, disminuye la temporalidad, si bien no garantiza un acceso más directo al trabajo indefinido. En España la temporalidad es mayor cuanto menores son los requerimientos de cualificación del puesto de trabajo, mientras que en Europa afecta en términos muy similares a todas los grados profesionales.

www.rel-uita.org

Incluso víndose a tempos máis próximos de informes de empresas de traballo temporal.

Ano 2009

“El trabajo temporal es uno de los rasgos más significativos del mercado laboral en España esta situación afecta al 30% de los empleos de baja cualificación españoles frente al 17% de media de la Unión Europa; y al 23% de los trabajos que requieren una formación superior frente al 11% europeo.”

Joseba Angulo

Podemos estar de acordo en que a actual reforma laboral, podería ser infinitamente mellor elaborada e con maior consenso*, pero non podemos negar que tanto desde sindicatos como partidos de esquerdas, están a aproveitar uns datos para criticar algo, sen revisar o que ocorría noutros tempos.

*Non estaría mal que retirasen a reforma laboral, como fixo Aznar co “decretazo” cando cambiou a Aparicio por Zaplana.

Máis información

UGT asegura que la reforma laboral “eleva la temporalidad”

Toxo dice que la reforma laboral está aumentando la temporalidad

CGT denuncia que la Reforma Laboral ha causado aún más paro y temporalidad

El 91,22% de contratos de octubre son temporales

El paro creció en 2003 por tercer año consecutivo con 23.419 desempleados más

España registra la tasa de temporalidad laboral más alta de toda Europa.

– Año 2000: LÍMITES A LA CONTRATACIÓN TEMPORAL EN EUROPA – PDF

2007 – Las ETT gestionaron el 42% de los nuevos contratos temporales

Written by ar

Novembro 10th, 2010 at 11:06 p.m.

Crise de goberno en profundidade

without comments

A crise de goberno anunciada hoxe, é unha crise de moito calado e que traerá cousas moi interesantes. Xa non só polo número e os ministros que se cambiaron (moitos deles estaban moi queimados), tamén polas cousas que poden ocorrer nos próximos meses, como un posible cambio na Reforma Laboral, como lle ocorreu a Aznar co decreatazo.

– A sabida marcha de Corbacho, substitúese por Valeriano Gómez, un ex secretario xeral dos tempos de Caldera, que se manifestou contrario á reforma laboral e “próximo” a UXT.

Aznar tardou poucos meses en quitar o decretazo, polo que o cambio a esta persoa, posiblemente teña algo que ver cun cambio na reforma laboral, como quitala.

Logo da última folga xeral, co decretazo de Aznar o 20 de Xuño de 2002, o goberno de entón, cambiou ó Ministro de Traballo (Aparicio -> Zaplana) e tardou uns meses ata que retirou as partes máis conflictivas do decretazo. elmundo.es/mundodinero/2007/03/30/economia/1175263243.html

Agora o novo Ministro, é un crítico coa reforma laboral e de feito, manifestouse no día 29S.

Tanto es así,que el pasado 29 de septiembre acudió a la manifestación convocada por los sindicatos contra dicha reforma. Aquel día, Gómez destacó que “en este momento no tengo ningún inconveniente en venir a la manifestación”, ya que los sindicatos “han ejercido un derecho constitucional”. Como el mismo ha reconocido, sus 17 años como afiliado a UGT, “pesan”.

http://www.elmundo.es/elmundo/2010/10/20/espana/1287556710.html

– A saída de Aído, débese a que está moi queimada, especialmente polos medios da dereita.

A pesar de que funcionou ben e algunha que outra cagada, levou a cabo unha reforma do aborto exitosa, pero está moi moi queimada pola prensa da dereita.

Técnicamente a súa función era levar a trámite a Lei do Aborto, e levouna ó final. Ademais as súas competencias, dependen máis de Interior ou de Traballo, que do seu propio Ministerio.

Devandito isto, que agora Igualdade pase a Sanidade…. en fin.

– A entrada de Pajín a Ministra de Sanidade, creo que é o erro máis gordo deste cambio de Ministros.

Entre outras cousas, porque para ese posto que require bastante bastante coordinación con comunidades do PP non é a mellor persoa, xa que era mellora unha persoa de consenso, non alguén tan marcado.

Outra cousa é a súa capacidade, que a vexo en dúbida como para Ministra. Para Secretaria de Estado si, pero para Ministra non. Outra cousa é que logo o faga ben, como Branco.

– A saída de De la Vega é algo estraña, tendo en conta que era das mellores valoradas, aínda que nos últimos meses comezaban a queimarlle o posto, especialmente desde determinados medios. Que veña Jáuregui… un pouco/bastante erro o recuperar á vella garda. De la Vega, posiblemente acabe en Valencia.

– A saída de Moratinos é mala, porque é un dos Ministros mellor valorados en toda a UE e con moitísima influencia entre Israel e Palestina. Poida que haxa algo máis, como esgotamento.

O cambio por Trindade era o lóxico, porque ela foi Secretaria de Estado para Iberoamérica e con bastante éxito na súa etapa e neste momento, co que hai en Xogo, parece que Iberoamérica, terá un papel importante.

– Sorpréndeme a chegada de Rosa Aguilar, ex de IU, e especialmente para o posto para o que vai. Vale que Espinosa, nos últimos tempos estivese cuestionada, pero non o facía do todo mal.

Agora quédalle un tema moi gordo como é o da cota láctea e os prezos de alimentos en orixe. Esperemos que non leve todo para Andalucía, porque con Espinosa o resto de provincias tiñan algo máis.

– A desaparición de Vivenda parecía normal tendo en conta que o que facían até agora, apenas se sabía explicar ou se explicaba mal. Posiblemente nomeen a alguén de relevancia para unha secretaría de estado para Vivenda.

– Que pase Rubalcaba a Vicepresidente 1º é unha forma de nomealo como o sucesor que prefire o presidente, imos que agora é o home forte do goberno, como o era Rajoy con Aznar.

De todos os xeitos, a crise de goberno, antóllaseme curta ou errónea porque Cultura podería pasar a Educación e sacar a Sinde, unha persoa que está moi marcada e moi cuestionada. E mesmo o mesmo con Industria, Sebastián, outro ministro que está moi cuestionado e marcado, especialmente co carbón.

Non descartemos unha posible saída de Sebastián de aquí a Marzo.

Por certo, tanto Aído como Corredor, seguirán de Secretarias de Estado de Igualdade e Vivenda, respectivamente

La hasta ahora ministra Bibiana Aído será designada secretaria de Estado de Igualdad en el Departamento de Sanidad y Políticas Sociales que dirigirá Leire Pajín, han informado a Efe fuentes del Gobierno.

Aído ha aceptado la propuesta de estar al frente de esa secretaría de Estado, de la misma forma que la también hasta ahora ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, ha aceptado ser secretaria de Estado de esta materia en el organigrama del ministerio de Fomento, dirigido por José Blanco.

ADN

Máis

Zapatero: “remodelação é para ganhar energia e impulso”

Zapatero sitúa a Rubalcaba como nuevo hombre fuerte de su Gobierno

Cambio radical en el Gobierno

Written by ar

Outubro 20th, 2010 at 4:10 p.m.

O conto irlandés da cigarra e a formiga

with 3 comments

Estes días está a falarse de que tanto Irlanda como Portugal están a ter problemas para colocar os seus bonos, así como o anuncio en ambos os países de subidas de impostos. En ambos os países, cando tiñan que facer provisión de provisións para os tempos malos, non o fixeron polo que agora, non queda outra que aplicar medidas duras, especialmente no caso de Irlanda.

O problema de Irlanda é que directamente non ten diñeiro (a cigarra e as formigas), xa que durante os tempos bos viviron na súa propia burbulla ao animal e cada vez, hai máis datos que demostran, que a súa situación é peor que a de España, aínda que España teña un paro do copón, pero xa é costume histórico.

En Irlanda durante a época boa, chegaron a ter unha taxa de desemprego do 4,40% (2003) o que se adoita considerar como pleno emprego. Naqueles momentos, Irlanda era o Tigre Celta, un país que se puña como exemplo de como investir correctamente os fondos comunitarios.

Unha rexión que nos anos 80 era rexión obxectivo 0 da Unión Europa, agora eran un dos países máis avanzados, con bos salarios, poucos impostos, boas condicións de vida…

Para fixarnos un pouco da situación das rexións obxectivo 0, outra como Galicia que empezou a recibir fondos nos mesmos tempos e en cantidades máis ou menos similares, até hai pouco era rexión de obxectivo Ou da UE. Agora aínda o segue sendo de forma extraoficial, pero porque hai outros países de Europa do Leste que están peor.

“Hace no tantos años que Irlanda era el Tigre Celta. Hoy nadie se atrevería a apodarlo así, su situación económica no resiste la comparación con los tigres o dragones asiáticos. Desde 1994 hasta 2000, la economía irlandesa registró un crecimiento excepcional (10,7% en el PIB, con un incremento de los activos del 5% y de los ingresos fiscales, del 17%, en el último año de ese periodo), pero a partir de ahí el ritmo empezó a bajar, y el modelo económico se desveló incapaz de hacerle frente a la crisis.”

ECG

Principalmente a base de melloras en infraestruturas pero especialmente en melloras económicas para as empresas tanto pequenas como grandes, o que fixo que nos 90 desembarcasen unha lexión de empresas atraídas polas vantaxosas condicións tanto económicas, unha sociedade formada tanto a nivel intelectual como laboral e nunha posición xeográfica relativamente boa.

La República de Irlanda ha tenido un crecimiento económico espectacular en las dos décadas del periodo 1980-2000, donde Irlanda pasó de ser un país de pobreza, a uno de los países con el PIB por habitante más alto del mundo. Esto estuvo relacionado con la llegada de innumerables macroempresas mundiales que establecieron su sede en Irlanda como por ejemplo la multinacional Canon[45] o la franquicia PC World[46]

Economía de Irlanda

Sin embargo, a raíz de una seria crisis fiscal en 1986 (el gasto público creció más rápido que los impuestos durante la década previa), Irlanda se vio forzada a adoptar un serio programa de austeridad que implicaba una fuerte reducción del gasto y, (¡sorpresa!) una disminución en las principales tasas de impuestos. La carga tributaria cayó del 36,8% de 1988 al 33,5% al año siguiente. En el 2007 la carga tributaria era del 30,8%. ¿Resultado? Durante este período el crecimiento del PIB per cápita en Irlanda fue del 5,3% anual, lo suficiente para transformar a dicho país del tercero más pobre de Europa Occidental en la década de los ochenta al segundo más rico del Viejo Continente.


Diario Exterior

Outras moitas empresas (en gran medida ligadas ao sector informático), chegaron atraidas por esas vantaxes fiscais (impostos mínimos), pero coa chegada da crise e especialmente coa mellora das condicións han visto que é máis rendible producir en Europa do Leste (poboación formada e salarios baixos) ou directamente voltas ós seus países de orixe, porque non lles sae rendible ter tantos centros de produción en todo o mundo.

Mientras, su competidora estadounidense Dell reducirá sus gastos mediante 1.900 despidos en su planta irlandesa de Limerick. El recorte se llevará a cabo a lo largo de 2009 y no conllevará un recorte de la producción, ya que parte de ella se trasladará a la factoría de Dell en Polonia. La pérdida de empleos es especialmente significativa, ya que la planta irlandesa es uno de los símbolos del boom económico de Irlanda en los últimos años y Dell es el mayor generador de empleo del país. Por ello, el Ejecutivo asegura que va a ampliar su colaboración con la empresa estadounidense.

Cinco Días

Ademais de todo iso, Irlanda tamén tiña unha burbulla inmobiliaria elevada aínda que non é comparable ao globo terráqueo que é a de España.

En Irlanda, a caída do sector inmobiliario produciu unha caída dos 30% traballadores nese sector e unha caída da vivenda similar, mentres que España ten unha caída de traballadores brutal, pero os pisos aínda non se adaptaron ao seu verdadeiro prezo, porque até 2006 cando xa se prevían os primeiros síntomas, construíase a mesma cantidade de vivendas que nas potencias europeas xuntas.

E nestas chegou o sector bancario e dixo que tamén teñen problemas de liquidez e esas cousas, é dicir que están a piques da bancarrota a menos que reciban inxección de capital.

Neste caso, teñen unha mestura dos problemas de España (investimento inmobiliario) e dos problemas de Islandia (condicións vantaxosas), ademais de regulacións bancarias, relativamente pouco estritas, a diferenza das que realiza o Banco de España.

Aquí o caso é máis complexo, xa que o rescate dos maiores bancos provocaría un buraco brutal no déficit.

El déficit público irlandés se disparará este año hasta un nivel estratosférico que puede llegar al 32% de su producto interior bruto (PIB) como consecuencia del coste de rescatar a sus sistema bancario, según ha anunciado hoy el ministro de Economía, Brian Leniham, a través de un comunicado difundido en el sitio web del Ministerio.

El País

Unha solución para evitar ese déficit, sería o dunha poxa como se fixo con algúns de Inglaterra que foron adquiridos por BBVA ou Santander, ambos os bancos con pouca presenza neses países.

Con todo, tamén é certo, que o sector bancario pode representar ingresos directos (mediante nacionalización previo buraco) ou indirectos (impostos) polo que deixar que se fose ao fondo por méritos propios, sería conveniente analizalo caso a caso.

Impostos para tapar o buraco

Mentres as cousas ían ben, empresas e cidadáns, vivían nunha época con relativos poucos impostos porque os ingresos compensábanse cunha poboación traballando e un PIB que crecía. Pero chegada a crise e cando o Tigre Celta recibiu a bala na pata, comezaron as subidas de impostos porque había que tentar encher a caixa.

2008

El titular reconoció que su Gobierno debe tomar ahora “decisiones difíciles” para restaurar “el orden y la estabilidad en las finanzas públicas” durante los próximos tres años, al tiempo que prometió “proteger a los sectores sociales más vulnerables”.

Según publicó la pasada semana el Ministerio de Hacienda irlandés, el déficit de las arcas del Estado se situó en 9.400 millones de euros durante los primeros nueves meses del año. Como habían anticipado los expertos, Lenihan decidió hoy subir los impuestos a través de la imposición de un gravamen del 1% sobre los ingresos de hasta 100.000 euros anuales y de un 2% para los que superen esa cifra.

Por contra, desde la medianoche de hoy, se encarecerá en ocho céntimos de euros el precio del litro de gasolina, lo que podría generar a las arcas del Estado 22 millones de euros extra en 2008 y 166 el próximo año. También se introducirá un nuevo impuesto sobre los billetes de avión para todos aquellos pasajeros que partan desde aeropuertos irlandeses a partir del 30 de marzo de 2009.

Cada pasajero deberá abonar 10 euros más si efectúa un “viaje de larga distancia” o dos euros más si el trayecto no sobrepasa los 300 kilómetros. El nuevo impuesto excluye a los menores de dos años de edad, discapacitados, personal del cabina, pasajeros en tránsito y pasajeros que viajen en aviones con menos de 20 plazas.

Cinco Días

2009

El Gobierno irlandés, que aún se resiente de la rebaja de su calificación crediticia por parte de Standard & Poor’s, estudia aumentar los impuestos y recortar el gastos en un movimiento de emergencia para evitar ser el país de toda la zona euro con el mayor déficit presupuestario.

El ministro de finanzas, Brian Lenihan, quien se encuentra elaborando su segundo discurso presupuestario en seis meses, ha dicho que el país se enfrenta a una “muy grave crisis nacional” ya que el déficit va camino de representar el 13% del PIB nacional, cuatro veces más que el límite fijado por la UE. El propio Lenihan podría anunciar hoy, además, nuevos planes para extirpar créditos tóxicos de los grandes bancos del país.

Cotizalia

2010

En Irlanda, donde el impuesto de sociedades está entre los más bajos de Europa, el Gobierno ha preferido combatir el déficit por la vía del ahorro, con un plan destinado a ahorrar 4.000 millones mediante recortes en el gasto corriente. Aunque también estudia crear una tasa especial sobre los combustibles, trata de incentivar el consumo reduciendo en medio punto algunos tramos del IVA.

LVG

Agora, a CE parece que xa os comeza a meter en cintura” xa que lles pediu que suban impostos para tentar igualalos ao resto de países comunitarios, especialmente ás empresas aínda que tamén ao resto de cidadáns, para evitar un crack como o de Islandia.

La CE cree que Irlanda deberá renunciar a ser un país con impuestos bajos

El comisario de Asuntos Económicos, Olli Rehn, ha sugerido que Irlanda deberá renunciar a ser un país con impuestos bajos, especialmente los que aplica a las empresas, y que tendrá que aumentar la presión fiscal durante los próximos años para corregir su déficit público, que alcanzará este año el 32% del PIB por el coste del rescate del sector bancario.

“Sabemos que en la próxima década Irlanda, después de lo que ha ocurrido, no continuará siendo un país con impuestos bajos, sino que se convertirá en un país con impuestos normales en el contexto europeo”, ha dicho Rehn en rueda de prensa tras la reunión de ministros de Economía de la UE al ser preguntado por si ve necesario que Dublín aumente los impuestos, entre ellos el de sociedades.

Europa Press

Algúns o teñen algo peor

É certo que a situación de España é mala, moi mala, pero non é menos certo, que a situación de Irlanda é relativamente peor, porque un país que durante anos tivo pleno emprego e impostos baixos, agora de súpeto ven con taxas de paro de dous díxitos e con subidas de impostos… a diferenza de España que historicamente sempre tivo paro de dous díxitos (salvo un pequeñísimo espazo temporal) e cuns impostos máis ou menos na media.

O pau é máis duro para aqueles que nunca sufriron paus, que para os que sempre os sufriron.

Máis información

Irlanda sufrirá un déficit público récord del 32% del PIB por su agujero bancario

Tigres sin colmillos ni garras

2010 – Europa se aprieta el cinturón bajando salarios, congelando pensiones y subiendo impuestos

La industria informática suma 15.000 despidos en una jornada

Irlanda se desarrolló gracias a menos impuestos

La CE cree que Irlanda deberá renunciar a ser un país con impuestos bajos

Economía de Irlanda

Written by ar

Outubro 2nd, 2010 at 9:42 p.m.

Vigo na Folga Xeral

without comments

En Vigo parece un día de ano novo. Case non hai nada aberto e a cantidade de persoas pola rúa é pequena, do mesmo xeito que os coches. Os bares que sempre se resistían agora nin abriron. Algún colexio ten xente e profesores (menos que de costume) e nos institutos parecido, cumprindo os servizos “mínimos”.

En canto á cidade o porto está parado desde onte á noite, do mesmo xeito que Citröen que entrou moi pouca xente e sen xente non poden funcionar.

O mesmo nas auxiliares de Valadares e Porriño, que teñen unha cantidade de persoas similar ás de Citröen. Nos estaleiros igual e onte entraron menos de 5 persoas a traballar en Barreiras, que é o máis importante da Ría. En Vulcano a cousa é similar

El Corte Inglés nin tentou abrir, logo de que onte sufrirá un estoupido dun cóctel molotov e con Alcampo parecido, aínda que neste caso, tiñan colectores ardendo impedindo a entrada. Caixanova (central) abriu, aínda que entraron polo garaxe.

E a noite foi moi quente con bombeiros saíndo cada pouco e lanzamento de cócteles molotov

Na UVIGO (20 km. de Vigo) algo parecido porque só hai 2 das 4 liñas de autobús e a contagotas, unha delas só vai ir até 1 km antes da Universidade, co que só hai unha liña.

En canto á prensa, Xornal e Faro non se puideron imprimir e no resto de xornais máis do mesmo, porque apenas hai quioscos abertos.

No resto de Galicia a situación é similar, aínda que hai varios detidos por lanzamento de cócteles molotov.

No que respecta as manifestacións dos sindicatos, Vigo era a cidade central das movilizacións.

Na de UXT e CCOO, a policía fala de 30.000 persoas, aínda que os sindicatos falan de 75.000 persoas. O certo, é que ocuparon a metade da Gran Vía de Vigo, e a manifestación chegou ata máis de un kilómetro de lonxitude

Ademais de UXT e CCOO, no final da manifestación tamén estaba Esquerda Unida, a CNT e o CUT.

No canto da CIG, fálase de 30.000, aínda que a CIG sobe a cifra ata as 50.000 persoas.

#folgaxeral #huelgageneral #vigo #29S

Unha oportunidade para a biomasa?

without comments

Sendo España uno dos grandes produtores de madeira de Europa e o segundo país con máis hectáreas de bosques, dispón dun recurso enerxético pouco explotado como é a biomasa. Ben xestionada, pode ser unha alternativa relativamente boa para a xeración de enerxía, fixar poboación rural, limpar os montes, co que evitamos incendios. Poderíamos darlle unha oportunidade?

Países nórdicos como Suecia e Finlandia, con grandes superficies forestais e un sector madeireiro e papeleiro con gran importancia na súa economía, desde hai anos expoñen con éxito a alternativa da biomasa, a alternativa da valorización duns residuos que quedan despois do proceso de curta dos bosques ou coa plantación de variedades locais de Panicum virgatum, unha planta herbácea con bo crecemento en terreos marxinais e con gran valor enerxético.

Ademais desde hai tempo, tamén veñen plantando especies de Salgueiros, árbores de relativo rápido crecemento, boa valoración enerxética e cunha vantaxe fronte a outras especies, como a fitorremediación de chans contaminados e de augas residuais.

Para iso, empregan unhas 16.000 hectáreas de salgueiros en plantacións baixas de curta rotación (3-5 anos), compostas de clons e híbridos de Salix viminalis, S. dasyclados e S. schwerinii, sendo plantados moitos deles, en zonas degradadas ou mesmo como axuda aos sistemas de depuración de augas residuais. (Ver Salgueiros para enerxía e fitorremediación en Suecia )

En Suecia, a produción de enerxía con biomasa, supuxo os 115 terawatts/hora no 2009, o que representa o 32% da enerxía consumida, grazas a plantas para a produción eléctrica, calefacción e auga quente sanitaria, grazas a centrais de biomasa centralizadas e con redes de tubaxes que achegan un sistema de calefacción a parte dos fogares suecos.

E é unha alternativa tremendamente beneficiosa porque evitamos o consumo de gasoil ou gas nas caldeiras de calefacción, co que a emisión de CO2 e de partículas contaminantes vese moi reducida, a pesar de que a combustión da biomasa emita CO2, pero son emisións neutras.

A situación de España

A utilización da biomasa en España ten pouca importancia a nivel eléctrico, xa que a maioría prodúcese para a xeración de enerxía térmica, aínda que o certo é que a potencia se ha ir dobrando desde os 90.

Con todo é igual que un gran de area no deserto, xa que no ano 2009, a biomasa supuxo 2.547 GWh de enerxía ou o 0,94 % do total das Enerxías renovables aínda que esta hai que pillala con pinzas, xa que a maioría de plantas de biomasa empréganse para xerar calor que logo é fornecido con redes de calefacción centralizada, como se pretende para para a Cidade do Medio Ambiente en Soto de Garray (Soria) (1 e 2)

Até agora, a gran maioría de plantas, eran plantas a pequena escala e nas que estaban metidas as entidades públicas mediante consorcios públicos e xeralmente aproveitábase todo tipo de residuos enerxéticos desde residuos forestais, monte de matogueira ou mesmo residuos animais, co que valorización se reduce ademais das emisións doutros GEI e pequenas partículas.

Con todo nos últimos 5 anos, estamos a comezar a dar os primeiros pasos en serio co tema da xeración eléctrica coa biomasa, coa construción de dúas plantas significativas como é a de Iberdrola en Corduente (a pioneira de só material forestal) e a de Xátiva, que é a maior planta de biomasa de España coa capacidade para producir 13 millóns de quilowatts ao ano de enerxía eléctrica e evitar a emisión de 4.000 toneladas de CO2 equivalente en compensación doutras enerxías máis contaminantes.

A Central de Iberdrola en Corduente (Guadalaxara) é a primeira en empregar exclusivamente restos forestais (unhas 26.000 toneladas), que son obtidas da limpeza e poda dos montes xa ben nas tarefas de limpeza para evitar residuos e evitando incendios nunhas 800 hectáreas de terreo, así como de cultivos enerxéticos con árbores de crecemento rápido como os Salgueiros ao modelo sueco ou con Robinia pseudoacacia (unha especie que está a comezar a dar algúns problemas de invasión da que falaremos logo).

É capaz de producir uns 14.063 millóns de KWh de enerxía ao ano, con capacidade suficiente para o abastecemento duns 14.000 habitantes. Por un parte estamos a limpar os bosques próximos e dando emprego máis de 250 empregos entre directos e indirectos, que á súa vez logra fixar poboación nunha das zonas máis deshabitadas de España.

Outro exemplo témolo coa planta de Biomasa de Allariz (Ourense) que é un referente a nivel nacional e Europeo, que lle valeron ao concello de Allariz, diferentes premios ambientais da UE.

Industria

Un caso paradoxal, foi o da industria papeleira e da transformación da madeira en España, que tanto coas emisións como cos procesos para o branqueado de papel, foron durante anos grandes focos de contaminación e que até hai pouco, apenas aproveitaran os residuos xerados pola madeira para o seu propio abastecemento.

Un exemplo de que parece que algo está a cambiar, é o caso de ENCE na súa planta de Huelva, que pretende ser a maior planta de Biomasa de España, cunha potencia de 50 MW e segundo “datos” de ENCE, na actualidade xa producen máis enerxía da que consome, aínda que son datos que convén pillalos con pinzas. O problema é que ENCE segue sendo unha das empresas máis contaminantes de España e unha das maiores deforestadoras de España coa introdución do Eucalipto, unha especie invasora, da que falaremos máis tarde.

Por outra banda, levamos uns anos con boas investigacións para a creación de pequenas plantas de biomasa en centros culturais, edificios, etc… grazas ao emprego de residuos agrícolas da viticultura ou mesmo os residuos do Oliveiral

Biomasa, o Petróleo de Andalucía

Vantaxes

Se a Biomasa xestiónase ben, pode ser unha “magnífica” fonte enerxética e relativamente ecolóxica.

1 – Considéraselle como unha fonte enerxética con emisións neutras; xa que previamente fixáronse na planta para o seu crecemento.

Aínda que emiten CO2 (emisións neutras), lograríase evitar a emisión doutros gases contaminantes que se desprenderían da combustión de petróleo, gas ou carbón nos sistemas de calefacción. Cuns 3 quilos de biomasa iguálase a un litro de gasolina, co que é unha fonte (máis) contaminante que deixamos de empregar. (segue en Problemas punto 3)

2 – Capacidade de fixar poboación en zonas rurais, carentes de emprego e cun despoboamento alarmante, xa que é unha das enerxías que máis empregos xeran por MW instalado (8,9 empregos fronte aos 0,3 da Eólica).

Por outra banda, logramos evitar a propagación de incendios, xa que aqueles bosques limpos sen matogueira, xeralmente son nos que menos avanza o lume.

3 – Coas cinzas producidas pódense empregar como fertilizante natural, aínda que as plantas requiren filtros especiais para emitar a emisión de determinadas partículas.

4 – Poderíanse chegar a crear pequenas plantas a nivel local de concellos, para que cada concello puidese limpar os seus montes e empregar esa biomasa para quentar estancias municipais co que ademais de lograr uns empregos a nivel local, reduciríase o consumo doutros combustibles en edificios públicos. Mesmo en función do tipo de concello, poderíase lograr redes de canalización a para calefacción en vivendas.

Problemas

Con todo, como dixemos, para que a biomasa como enerxía fose “ecolóxica” e potencialmente renovable, necesitaríase unha correcta xestión, ademais doutros factores.

1 – Necesitaríase unha correcta xestión dos bosques evitando a introdución de especies invasoras.

Diferentes especies de Pinus , pero especialmente Eucalyptus globulus, que se introduciu procedente de Australia de onde é natural (e nunca debeu de saír), foron as causantes dunha perda de biodiversidade brutal en zonas de Galicia, Andalucía e parte da cornixa cantábrica, sendo zonas nas que creceu con rapidez a plantación de monocultivos, primeiro para unha industria naval puxante no inicio de Século XX e logo para a fabricación de pasta de papel.

Un dos responsables deste desastre ecolóxico, foi ENCE (Empresa Nacional de Celulosas de España) anteriormente pública e logo privatizada, que se dedica á transformación de madeiras, sendo o primeiro propietario de bosques maderables de Eucalyptus en Europa e segundo produtor mundial de pasta de celulosa desta árbore, da que antes falabamos co caso da planta de Biomasa en HUELVA.

ENCE asentouse nos anos 50 na Ría de Pontevedra e para iso fomentou mediante diferentes plans do ICONA, a plantación de Eucalyptus globulus, unha especie invasora que acaba coa auga da contorna, capaz de rebrotar despois de devastadores incendios e que produce sustancias tóxicas para impedir o crecemento doutras árbores.

Introduciuse por ser unha boa materia prima, xa tiña un bo rendemento cun crecemento moi rápido, o que entre os pequenos agricultores de entón e até ben entrados no 2000, coa conivencia das autoridades locais, nacionais e europeas, fomentásese o monocultivo da invasora mediante axudas públicas.

Por tanto sería necesario unha boa xestión, algo que parece que se está facendo en Corduente con diferentes especies de Salix (biorremediadoras, de rápido crecemento e non invasoras) aínda que non o están facendo do todo ben, coa Robinia pseudoacacia, unha especie que está a dar algúns problemas nalgunhas zonas do centro peninsular e coa que corren o problema de convertela nunha invasora se se dan determinadas condicións.

Quizais o modelo de explotación máis adecuado é de especies de crecemento rápido non invasoras ou centralo exclusivamente na limpeza de bosques e residuos das curtas, pero con este último modelo a rendibilidade económica veríase reducida.

2 – Require un traslado da materia prima até a planta, co que necesitamos de maquinaria tanto para a recolección, esmagado como para o transporte até a propia planta. Certo é, que en función do tipo de material que empreguemos, en función da súa capacidade de fixación, as emisións poderían ser neutras.

Esta problemática do transporte, é o que fai que as empresas non entren de cheo no campo da biomasa, xa que a diferenza doutras enerxías, a biomasa non ten a materia prima in situ como ocorre co sol e o vento ou mesmo co biogás.

3 – Algunhas organizacións ecoloxistas como BirdLife, Transport & Environment e European Environmental Bureau (en España é mediante Ecoloxistas en Acción como membro das dúas últimas organizacións) quen recentemente deron a coñecer un informe afirmando que a biomasa non serve para combater ao cambio climático, chegando a comprala cos biocarburantes e cuestionando a eficacia da redución do CO2.

La novedad más notoria del informe, y en concreto del estudio Carbon debt of woody biomass, es que hasta ahora la biomasa no había sufrido un cuestionamiento tan frontal de los grupos ecologistas, aunque reconocen que no todo es malo y los resultados difieren según el tipo de materia prima. “El proceso es beneficioso desde el principio, aunque no tiene emisiones nulas, -recogen en Ecologistas en Acción- si se trata de residuos forestales, o en el caso de conversión de tierras de cultivo a bosques, pero en bosques explotados intensivamente estos beneficios pueden tardar entre dos y tres siglos en producirse, lo que será demasiado tarde para luchar contra el cambio climático”. La ONG concluye que “este elemento temporal es ignorado en la normativa energética europea, que prevé una reducción de emisiones para 2020 basándose en esta fuente de energía”.

Energías renovables

Aínda que teñen parte de razón nas súas formulacións, o certo é que en España a madeira non se importa, xa que se se fixese, serían totalmente inviables os proxectos de plantas de biomasa. Ademais que en España coa produción local totalmente desaproveitada, mesmo se podería chegar a ter materia para exportar, xa que España ten a segunda superficie forestal de Europa.

En canto ás críticas de que sexan con bosques explotados, se se empregan con curtas controladas cada bastante tempo e de forma rotacional, poderíase chegar a un sistema relativamente sustentable e mesmo en determinados casos, bastaría cos restos de podas e os labores de limpeza.

Mesmo aínda que os informes destas organizacións fosen correctos, poderiamos chegar a mellorar a eficiencia coa posta de placas solares sobre os secadoiros da biomasa nos exteriores das plantas, de forma que poderiamos compensar en parte as emisións no caso de non fosen neutras.

O problema para o correcto funcionamento da biomasa como unha enerxía relativamente ecolóxica, é que as administracións apenas miran polo correcto funcionamento de que non se fomenten invasoras (até agora nunca o realizaron) ou se corte só aquelas zonas que se deben de cortar.

Máis información

Biomasa-Enersilva

El peligro que viene de fuera

Los grupos ecologistas incluyen a la biomasa en su ataque a los biocarburantes

Central de biomasa de Corduente

Secadero solar para biomasa en Lubia, Soria

Ence -Huelva

La empresa ENCE proyecta la mayor planta de biomasa de España

Una ‘ciudad sostenible’ a las orillas del Duero

IBERDROLA RENOVABLES INAUGURA LA PRIMERA CENTRAL DE BIOMASA FORESTAL DE ESPAÑA EN CORDUENTE (GUADALAJARA)

La energía renovable generó el 30 % de la electricidad en 2009

La producción de energía con biomasa forestal mejorará la gestión de los bosques

Estrategia forestal de la Unión Europea

España es el segundo país de la Unión Europea con más hectáreas de bosques

Suecia se calienta con biomasa

La biomasa produce más electricidad que el petróleo en Suecia

– El césped Panicum virgatum combina la bioenergía y la conservación

– APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO DE RESIDUOS FORESTALES EN LA PLANTA DE ALLARIZ – PDF

Vigo durante a final do Mundial

without comments

Written by ar

Xullo 12th, 2010 at 3:57 p.m.

E os xogadores cobrarán a prima

without comments

E España gañou e os xogadores levarán a famosa prima. Cando se anunciou, os partidos políticos lanzáronse en tromba para pedir explicacións dese dispendio. Miúdo gasto, estando en crise. Criticouse que fose diñeiro público, que se pagase tanta cantidade… mágoa do seu argumento, porque ese diñeiro da prima non é público xa que o paga a FIFA e Facenda vaise a levar un bo cacho.

Os integrantes da selección por gañar o Mundial de Fútbol, levarán case 600.000 euros por cabeza. Quen o paga? Vai ser a Federación Española de fútbol, unha “entidade asociativa privada, aínda que de utilidade pública”.

Unha entidade privada, que se financia con fondos propios e aínda que recibe unha subvención pública, a subvención non chega ao 4% do total do orzamento (89,3 millóns de euros en 2009) e é diñeiro é parte do destinado ao fútbol base.

El 31 de julio de 2009 se publicaron en el BOE los estatutos de la RFEF. En este texto se define a la federación como una “entidad asociativa privada, si bien de utilidad pública”. Además, se indica que tiene personalidad jurídica propia y jurisdicción en los asuntos de su competencia. Y se destaca que posee patrimonio propio y carece de ánimo de lucro. En este marco legal a medio camino entre lo privado y lo público -los jugadores llevan en las camisetas el escudo de la bandera española y antes de los partidos se escucha el himno nacional-, el organismo que preside Ángel Villar es prácticamente autosuficiente desde el punto de vista financiero. El año pasado, el CSD destinó 82 millones a subvenciones directas entre las 59 federaciones deportivas. De esta cantidad solo 3,42 millones, el 4,2%, fue a la de fútbol.

Aquellos que respaldan la autonomía de la federación para acordar con los jugadores la cuantía de las primas por ganar el Mundial echan mano de sus cuentas. En 2009, el presupuesto de la RFEF fue de 89,3 millones de euros. El 85,7% de sus ingresos eran recursos propios -principalmente acuerdos de patrocinio-, mientras que el dinero público vía subvención ordinaria del CSD o del Plan ADO apenas representó el 3,8% y el 0,2%, respectivamente, del total presupuestario. Tras el triunfo en la Eurocopa, al comprobar la conexión entre la selección y los ciudadanos, muchas empresas decidieron convertirse en patrocinadores oficiales de La Roja. Entre los esponsors oficiales se encuentran compañías como Iberdrola (el seleccionador dio la lista definitiva de convocados en su sede), Cruzcampo, Adidas, Banesto, Cepsa, Chevrolet…

El PAÍS

E ese diñeiro, virá do diñeiro que paga a FIFA aos gañadores do torneo, que son 23,8 millóns de euros que recibe o gañador do torneo (só por participar, cada selección ingresa 6 millóns de euros).

Aun cayendo derrotada en semifinales frente a Alemania en el partido de pasado mañana, España ingresaría 20 millones de dólares (16,9 millones de euros) si ganase la final de consolación el próximo sábado. En caso de que La Roja repita el resultado de la final de la Eurocopa 2008 y venza a Alemania, se habría asegurado los 24 millones de dólares (19 millones de euros) que obtiene el segundo clasificado del Mundial y optaría a los 30 millones de dólares (23,8 millones de euros) que recibe el vencedor.

Cinco Días

E se aínda fose pouco, dos 13,8 millóns do total de prima, Facenda vaise levar case seis millóns de euros.

Lo que ningún responsable de la Federación ha dicho a micrófono abierto es que Casillas, Puyol, Villa, Iniesta y compañía tendrán que declarar ese dinero al fisco como primas por rendimiento en el trabajo, que están sujetas a una tributación del 43%. De acuerdo con la legislación actual, Hacienda recaudaría 258.000 euros por cabeza, 5.934.000 euros en total. Lo explicó Fernando Hierro en un desayuno de trabajo restringido a la prensa deportiva que sigue a la selección española en tierras surafricanas antes del debut de la selección con Suiza.

La Voz de Galicia

En canto ao das primas é discutible, pero o problema é que se realizou demasiada demagoxia co tema, sen saber que o diñeiro das primas sae do premio de FIFA.

Cuando el grupo parlamentario que dirige Joan Ridao registró esta iniciativa, el Gobierno aún no había anunciado su plan de recortes, por lo que ahora considera que tiene aún mucho más valor. “Son obscenas las cifras de las que se habla como recompensa por ganar el mundial de fútbol en una época de importantes recortes en el erario público, con recortes a pensionistas, dependientes y funcionarios” afirma Ridao en un comunicado.

Además, ERC denuncia que la Federación Española de Fútbol tiene una función pública como agente colaborador de la Administración bajo la tutela del Consejo Superior de Deportes, que recibe fondos de los Presupuestos del Estado.

“¿Piensa proponer alguna medida limitadora de estas primas, directamente o a través del Consejo Superior de Deportes en cumplimiento de su función de control y fiscalización de la Real Federación Española de Fútbol?” es la pregunta concreta que realiza Gaspar Llamazares, portavoz de IU en el Congreso

Tanto la iniciativa de ERC como la de IU se basaban en informaciones que aseguraban que la Federación Española de Fútbol tenía reservada una partida de 14 millones de euros para las primas del Mundial. Al parecer, se había realizado una primera oferta a los jugadores por la que cobrarían 550.000 euros cada uno por ganar el Mundial, y más el doble para el seleccionador. Este miércoles se ha conocido que la prima sería de 600.000 euros.

La Información

Unha forma de velo é que llo gañaron e con ser campións, a Federación multiplicaría os ingresos por entre patrocinadores coa negociación dos contratos e os partidos amigables. Imos, é un plus por produtividade (alto ou baixo, non entro á demagoxia) pero é que a Federación (empresa privada) logra máis diñeiro.

Se unha empresa produce máis e mellor (gañar un mundial), vai ter máis vendas (patrocinios e amigables), co que ingresa máis diñeiro.

Se agora estaban a cobrar uns 2 millóns por partido amigable ao ser Campión de Europa, por ser campión do mundo, andarían polos 4 millóns.

Un caso similar témolo no Real Madrid con Cristiano Ronaldo. Cando o ficharon, como tiñan máis audiencia, negociaron o contrato de TV e dos patrocinadores. Só con esa negociación xa pagaron o famoso crédito que pediron.

Mentres tanto, seguimos a mentira/manipulación de que lles estamos financiando, bla bla… cando non é así.

Máis información

ERC e IU se rebelan contra las primas de la selección

La ‘España Mecánica’ conquista el Mundo tras vencer a Holanda en la final

Las primas de la Selección y el oportunismo político

No tema la prima: no paga usted

La RFEF se asegura 14 millones por alcanzar las semifinales

Hacienda se frota las manos ante el triunfo de la selección española

Written by ar

Xullo 12th, 2010 at 2:13 a.m.

Si á reforma laboral, pero non vale todo

without comments

España necesita unha reforma laboral (poña a que vostede queira) necesaria desde hai anos, para tentar acabar cos problemas estruturais dun país que sempre tivo o dobre de paro que a media Europea, cunha gran temporalidade (agricultura e servizos), por non falar dunha industrialización tardía (anos 80) e unha formación laboral deficiente.

Sindicatos vendidos

Manifestación Anticapitalista en Madrid – Fotografía de gaelx

É evidente que a reforma laboral, (poña a que vostede queira), non é a panacea para saír da crise, pero si para solucionar algúns problemas que traemos de atrás.

Unha destas reformas propostas, é a reforma que acaba de propor no día de hoxe o Goberno de España e que se basea en puntos da lexislación laboral alemá e austríaca (o coñecido modelo austríaco) que se resume en oito puntos básicos:

1 – Que el Estado se haga cargo de una parte de las indemnizaciones por despido.

2 -Para facilitar a las empresas que se acojan al despido por causas económicas.

3 – El impulso del empleo juvenil. Concentrar las bonificaciones a las empresas en la contratación de jóvenes y ampliar el uso del contrato de formación hasta los 24 años.

4 – La introducción del modelo alemán de reducción de jornada: popularizar este sistema similar a los actuales EREs temporales con el añadido de que las horas no trabajadas se sustituyen por otras de formación para facilitar el reciclaje de los trabajadores. Además, las horas no trabajadas se cobran como paro.

5 – Generalizar como indefinido el contrato de 33 días de indeminización frente a los 45 actuales.

6 – La posibilidad de que agencias privadas entren a formar parte de los servicios públicos de empleo para que ejerzan de intermediarios.

7 – Limitación de dos años al contrato de obra y servicio y encarecimiento del despido en los contratos temporales hasta los doce días frente a los ocho actuales.

8 – Suprimir el actual modelo universal de bonificaciones y concentrarlas en dos nuevos colectivos: jóvenes hasta 30 años sin formación y lleven 12 meses desempleados y mayores de 45 años con igual antigüedad en el desempleo.

La Información

Ante estes puntos, debemos de realizarnos a pregunta:

É necesaria unha reforma laboral? Si, aínda que non todo vale.

Para empezar, debemos de dicir, que a proposta do Executivo Español, é unha reforma que con pequenos matices pode afectar ao traballador (indemnización de 33 días), aínda que nalgunhas outras cousas, benefícialle e moito. De todos os xeitos, aínda require a negociación cos sindicatos, patronal e os partidos políticos, xa que a reforma, aínda que se pretende aprobar por decreto; xa que non hai forma de chegar a acordo, ten que ser aprobada no Congreso, onde lembremos, o goberno atópase en Minoría.

Como dixemos, a reforma laboral, non é a panacea para saír da crise, xa que se fose así, hai tempo que estaría realizada, pero si é a vía para tentar solucionar os problemas de contratacións existentes en España.

Achácase que se reduce a indemnización por despedimento e que se está producindo o abaratamento do despedimento improcedente de 45 días por ano traballado a 33 días por indemnización potenciando os contratos que contemplan este despedimento. É evidente, que supón unha desvantaxe para os traballadores, os 33 días (con respecto a 45), con todo, conviría lembrar que o despedimento na actualidade xa é barato.

Non fai falta ningunha nova lexislación para abaratalo porque os contratos temporais teñen 8 días por ano traballado (practicamente nada) e os dereitos laborais que teñen estes contratos son mínimos.

El coste del despido en los últimos 2 años (dato facilitado por sindicatos) ha sido de media 19,1 días por año trabajado. El motivo es que entre un tercio y la mitad de la masa laboral estaba trabajando sin derecho a nada, con despido literalmente libre y gratuito y ahí está el 40% de paro en los jóvenes para demostrar que encima de putas, han puesto la cama. Y el resto de los despedidos lo han sido por causas objetivas (empresa en quiebra) o Fogasa.

Sí hace falta una reforma laboral, un contrato único que te de derecho a antigüedad y convenio desde el primer día y que el empresario no tenga miedo de firmar. Un sistema que no haga rentable descapitalizar una empresa para presentar despidos objetivos antes que despedir o reducir jornada a parte de la plantilla para mantener la empresa. Y eso pasa por una reforma laboral. No necesariamente por lo que propugnan algunos, pero sí por una reforma profunda y seria y rigurosa de nuestro mercado laboral.

Usuaria Alecto en Menéame

En torno ao 90% dos contratos que se asinan todos os meses, son temporais. E son precisamente os temporais cos seus 8 días, os primeiros en ir á rúa, xa ben sexa por despedimento ou por extinción de contrato. Por tanto, ¿abaratouse o despedimento? En parte si, é obvio, pero o 90% dos contratos actuais aínda eran máis baratos que o modelo que se propuxo.

Suponse que o modelo que se quere aprobar, terá 33 días con dereitos desde o primeiro día e maiores custos laborais maiores ao empresario que siga co contrato+despido, seguindo o modelo austríaco e incluíndo neste contrato de fomento de emprego a todos os colectivos sociais e non a mozos, minusválidos ou parados de longa duración, como é até agora.

[# Los trabajadores contarían con un contrato indefinido desde el principio, mientras que los empresarios no se enfrentarían con la enorme brecha actualmente existente entre los costes de despido de los contratos indefinidos actuales y los de los contratos temporales. Esta brecha es el principal factor que induce la excesiva rotación laboral y las enormes fluctuaciones de nuestra tasa de paro.

# Al tener indemnizaciones reducidas al principio, este contrato no perjudicaría a los sectores con puestos de trabajo más estacionales y de menor duración, y a la vez generaría una mayor estabilidad laboral a medida que aumentase la duración del empleo.

# Este contrato ayudaría a reducir la grave desigualdad de oportunidades que sufren determinados colectivos, especialmente los jóvenes, las mujeres y los inmigrantes, que son los más afectados por la excesiva rotación laboral.

Fedeablogs]

O primeiro gran cambio nos contratos temporais existentes como tales, é a elevación da indemnización a 12 días por ano traballado para todos os contratos temporais, maior rixidez nos encadeamentos de contratos temporais nas empresas e maior rixidez para o contrato de obra e servizo cun límite máximo de 2 anos, figura por excelencia do contrato temporal, actualmente en 3 anos máximos baixo contratos temporais.

Por outra banda, na reforma laboral se amplíanse as causas por despedimento obxectivo, sen necesidade de que a autoridade laboral verifique se existe insuficiencia económica. Neste caso, aplicaríase unha indemnización de 20 días por ano traballado de maneira independente ao contrato de traballo vixente e o FOGASA pagaría 8 días nestes despedimentos.

Reforma laboral: el pago de la indemnización por despido aplicando el modelo austriaco

El modelo austríaco consiste en que se va aportando la parte correspondiente a la indemnización por despido de forma mensual y se ingresa en una cuenta que dispone la empresa. En el momento en el que el trabajador sea despedido, éste puede disponer de todos los ingresos de dicha cuenta de la misma manera que aquí en España recibe la indemnización por despido.

Si el trabajador no es despedido y se va a otra empresa, éste puede llevarse la cantidad acumulada en la cuenta y de la misma manera la nueva compañía le realizará aportaciones. En caso de que el trabajador se jubile teniendo dinero en la cuenta de indemnizaciones, este dinero complementará la prestación de jubilación.

Aunque todavía no se ha concretado cómo sería este modelo en España, la indemnización dejaría de suponer un sobrecoste para la empresa en un momento puntual para pasar a ser un gasto más en el factor trabajo de la empresa.

Sería como el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), mantenido con cotizaciones sociales, aunque de forma individual. También sería un sistema parecido a las aportaciones voluntarias a fondos de pensiones privados que hacen las empresas.

Es una idea que se puede materializar de varias formas y que podría suponer, combinada con una nueva regulación en materia de contratos e indemnizaciones, un sistema menos gravoso para las empresas al ir prorrateando el gasto y sería también una manera de relativizar el debate sobre los días de indemnización por despido

El modelo sería bueno, las empresas solucionaría la carga económica que supone el desembolso de la indemnización y se podría solucionar, de paso, la controversia sobre si veinte, treinta y tres o cuarenta y cinco días de indemnización por año trabajado ya que el prorrateo de la aportación de la indemnización, diluye la trascendencia de decidirse por uno u otro periodo para realizar el cálculo. El trabajador se aseguraría el cobro de la indemnización y se evitaría, como está pasando con mayor frecuencia ultimamente, recurir al Fogasa y la merma correspondiente en la cantidad recibida.

Pymes y Autónomos

Negociación

Outro dos grandes eixos de actuación é a modificación das condicións dos convenios colectivos impostos na negociación colectiva. Isto, aínda que é unha gran vantaxe, en situación de crise é moi negativo para todas as empresas.

O mercado laboral ten un problema moi grave, xa que os contratos son moi ríxidos especialmente nas grandes empresas e non se poden adaptar ás necesidades de produción e é o que provocou unha gran parte dos despedimentos actuais.

Cando unha crise ponse de manifesto, o primeiro en que se nota, é unha redución do consumo e por tanto da actividade. Con esta redución de actividade, as empresas ven obrigadas a reducir persoal para adaptarse a ese novo panorama e como non poden entrar na negociación colectiva (salvo convenios propios) non queda outra que ERE ou despedimento puro e duro. É lóxico, xa que Menos consumo -> Máis stock -> Menos necesidade de produción -> Sobran traballadores.

Un exemplo brutal tivémolo cos ERE. ¿Por que en Alemaña coa mesma caída de consumo non realizou tantos ERE? Iso é o que quere importar o goberno, o coñecido como “modelo alemán”.

O modelo alemán, busca diminuír os expedientes de regulación de emprego e recorrer aos despedimentos por causas obxectivas cando xa non quede máis remedio. Para logralo, realízanse reducións de xornada e bolsas de horas, adaptables en función das necesidades.

Durante ese período, de redución de xornada, o estado paga parte das nóminas, pero non se xeran despdidos (seguen existindo cotizantes, segue existindo consumo e costa menos volver á actividade). Estas horas de redución de xornada, complementaríanse con procesos de formación laboral para os traballadores afectados, mellorando o seu cualificación e aptitude teórica e práctica para calquera traballo, co que hai unha reciclaxe e unha formación constante.

En España iso non existe, salvo nas empresas con convenios propios. No resto, como non había forma de adaptarse á nova situación -> ERE -> Despedimento -> Aumento de parados -> Menos cotizantes -> Redución superávit Seguridade Social, etc…

No caso de discrepancia entre traballadores e empresa, recorrerase a unha figura arbitral que fixará as novas condicións no marco laboral no prazo dun mes e estas condicións serán de obrigado cumprimento por ambas as partes.

Outros puntos

– As empresas de traballo temporal e as empresas de selección pasarían a actuar como axencias colaboradoras dos Servizos Públicos de Emprego. Actualmente a norma sobre ETTs é sumamente ríxida e a futura reforma prevé unha mesa paralela de negociación sobre esta figura empresarial.

– A reforma laboral prevé unha remodelación completa e supresión da maioría das bonificacións á contratación. Actualmente a amálgama de contratos bonificados e supostos de contratación con bonificacións é inmensa.

– Actualmente o contrato de formación ten o límite de idade de 21 anos. Na reforma laboral que se expón, o límite de idade se ampla aos 24 anos para os contratos de formación. Este contrato ten un límite salarial do SMI, o 75% para o primeiro ano e o 100% para o 2º. Actualmente o salario mínimo interprofesional está fixado en 633,20 euros mensuais.

Conclusións

Segundo os economistas, é unha reforma laboral boa, pero son os mesmos economistas que non sabían nada da crise. En principio ten cousas boas, pero tamén outras malas, pero que con retoques se podería lograr un modelo óptimo, favorable a todos os traballadores, sen necesidade de recortar dereitos.

Neste punto é onde entra a negociación colectiva de sindicatos e partidos políticos, xa que aínda que sexa aprobado por decreto, require negociación no Congreso e o Goberno está en minoría.

O problema é o inmobilismo de todos os grupos e os sindicatos a escoitar a palabra “reforma” e a propor propostas coherentes. Propostas que non existen ou se existen, son demasiado ilusionistas e imposibles de cumprir.

Por exemplo, cal é a opinión dos partidos da esquerda?

IU, ICV y el Bloque Nacionalista Galego se presentaron ayer como las únicas formaciones que de entrada adelantan su rechazo a la reforma laboral planteada por el Gobierno. El portavoz de IU, Gaspar Llamazares, denunció que el plan del Ejecutivo no solucionará los problemas económicos de los españoles ni reducirá la elevada tasa de paro.

Público

Non sería mellor negociar, en lugar de negarse a todo?

Pode ser mala ou boa, pero o lóxico nuns partidos que están no Congreso e que se declaran de esquerdas, sería buscar e propor medidas que non estean no documento. Negociar creo que se chama.

Logo quéixanse de que se negocia con PNV, CiU ou CC. Normal, tendo en conta que están en minoría e que se queren sacar algo adiante, teñen que negocialo con quen sexa. Mellor negocialo cos grupos de esquerda que cos que supostamente son da dereita.

Até ERC dixo que valoran o documento e que están dispostos a negociala.

Máis optimista foi ERC. O seu secretario xeral, Joan Ridao, afirmou que a proposta é “un punto de partida estimable” e non supón “unha reforma rupturista”. Os republicanos só apoiarán a reforma se non recorta dereitos.

Segundo explicou Ridao, o obxectivo da reforma laboral ha de ser “ampliar a entrada no mercado de Traballo sen tocar os dereitos dos traballadores, nin as indemnizacións nin as causas de despedimento”.

Estar cun non a todo, non é facer política. É seguirlle o xogo ao PP.

– Las medidas incluidas en la reforma laboral (PDf)

– Así es la reforma laboral que prepara el Gobierno – Versión resumida

Las empresas con seis meses de pérdidas podrán despedir con 20 días de indemnización

Reforma laboral: guía para entender los cambios en el mercado laboral

Por una verdadera reforma laboral: Promotores del Manifiesto de los 100

Reforma del mercado laboral: el modelo danés

Reforma del mercado laboral: el modelo de EEUU

Reforma laboral: se acabó la indemnización por despido de 45 días por año

Apuntes antes de la reforma laboral

¡Viva Toxo!: La reforma laboral, sin embargo, se mueve

Reforma laboral: el pago de la indemnización por despido aplicando el modelo austriaco

¿Qué se pretende con la reforma laboral?

Written by ar

Xuño 12th, 2010 at 3:34 p.m.